09122971404,09124723367 info@sadramashin.ir ميدان نماز اسلامشهر ، به سمت شهرك واوان ، بعد از پمپ بنزين دور برگردان ، شهرك كارتن سازان ، كوچه پنجم

برچسب بایگانی برای فروش دستگاه چاپ کارتن سازی دست دوم

ماشین چاپ

دستگاه چاپ کارتن سازی

ماشین چاپ ماشین چاپ کارتن سازی توان تولید کارتن های کوچیک مثل جعبه های پیتزایی وکارتن های بزرگ مثل کارتن یخچال را دارد. این دستگاه توسط میز کار به صورت تغذیه زنجیری انجام میشود. توسط…