دستگاه چاک زن کارتن

دستگاه چاک زن کارتن

این دستگاه برای تولید کارتن های ٣ لا و ۵ لا استفاده میشود .
که در واقع چاک درب کارتن و محل چسب زدن کارتن را ایجاد می کند ، احتیاج چندانی به اموزش ندارد و از نظر اندازه و ابعاد جایی زیادی را اشغال نمیکند ضمن این که کارتن های کوچک وحتی خیلی بزرگ را میتواند تولید نماید کارخانه های بزرگ با داشتن دستگاه های تمام اتوماتیک بازهم نیاز به این دستگاه دارند به دلیل این که تیراژی های پایین را با این دستگاه میشود زد که سریع و بدون تنظیمات انچنان که چاک اتومات دارد انجام میدهد ، حتی کارخانه های جعبه سازی که تیراژ ۵ تا ٧٠٠٠ هزار تا کارتون در روز تولید دارن از چاک دستی برای تولید کارتن مادر جعبه ها استفاده میکنند .