دستگاه فلکسور کارتن سازی

 

 

دستگاه فلکسور کارتن سازیدستگاه فلکسورکارتن ساز
این دستگاه توان تولید کارتن را در ساعت بین ٣٠٠٠ تا ۶٠٠٠ عدد را میتواند تولید نمایید فلکسور همزمان ۴ خط وچاک کارتن وچاپ از یک رنگ تا ۴ رنگ همزمان انجام میدهد و توسط اپراتور کلیشه های رنگ روی سیلندر های چاپ نصب و موتور ماشین توسط اینورتو قابل تنظیم از نظر سرعت تولید میباشد از نظر کیفیت کار و سرعت عمل در تولید انجام کار دستگاه خط و برش و چاک زن و چاپ را همزمان با تیراژ بالا بصورت اتوماتیک انجام میدهد جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید .

.