دستگاه بسته بندی یا تسمه کش

دستگاه بسته بندی یا تسمه کش

جهت بسته بندی کردن جعبه و کارتن های تولید شده استفاده میشود این دستگاه باعث میشود کارهای تولید شده بصورت مرطب و شمرده از نظر تعداد تولید و حجم کمتری را ایجاد کند زمان حمل و نقل ، نوع مصرف تسمه بسته بندی از ٨ میل ١٠ میل یا ١٢ میل استفاده میشود معمولا از بسته بندی نیمه اتومات در کارگاهای جهبه سازی مورد استفاده قرار میگیرد .
کشور های سازنده در حال کار و موجود در بازار ، چین و تایوان میباشد جهت اطلاعات بیشر باما در تماس باشید .