محصولات کارتن سازی وماشین آلات صنعتی

دستگاهای کارتن سازی

دستگاه فلکسور کارتن سازی

دستگاه فلکسورکارتن ساز

دستگاه فلکسور کارتن سازی
این دستگاه توان تولید کارتن را در ساعت بین ٣٠٠٠ تا ۶٠٠٠ عدد را میتواند تولید نمایید فلکسور همزمان ۴ خط وچاک کارتن وچاپ از یک رنگ تا ۴ رنگ همزمان انجام میدهد

دستگاه دایکات پینگ پنگی

2 (14)

دستگاه دایکات پینگ پنگی در ابعاد مختلف با توان تولید ساعتی 1500 ضرب به صورت دستی ونیمه اتومات و اتومات کار میکند که زمان حرکت قالب و زمان ایست قالب برای اپراتور قابل تنظیم میباشد.و ….

دستگاه چاپ

ماشین چاپ

ماشین چاپ

ماشین چاپ کارتن سازی توان تولید کارتن های کوچیک مثل جعبه های پیتزایی وکارتن های بزرگ مثل کارتن یخچال را دارد.

این دستگاه توسط میز کار به صورت تغذیه زنجیری انجام میشود و ….

 

دستگاه لمینت

لمینت

دستگاه لمینت دستگاه کوچکی است برای چسباندن پوستر و انواع کاغذهای 80 گرم به بالا برای کارتن یا ورق سینگر ،این دستگاه به عرض های 82 -100 -105 -125 ایرانی و چینی دربازارموجود میباشد،دستگاهای ایرانی و چینی از سینی چسب که قابل تنظیم و شستشوی میباشد.

دستگاه بسته بندی

دستگاه بسته بندی یا تسمه کش

این دستگاه برای تولید کارتن های ٣ لا و ۵ لا استفاده میشود .که در واقع چاک درب کارتن و محل چسب زدن کارتن را ایجاد می کند ، احتیاج چندانی به اموزش ندارد و از نظر اندازه و ابعاد جایی زیادی را اشغال نمیکند

دستگاه چاک زن

دستگاه چاک زن کارتن

این دستگاه برای تولید کارتن های ٣ لا و ۵ لا استفاده میشود .که در واقع چاک درب کارتن و محل چسب زدن کارتن را ایجاد می کند ، احتیاج چندانی به اموزش ندارد و از نظر اندازه و ابعاد جایی زیادی را اشغال نمیکند

دستگاه دایکات فکی

دستگاه دایکات فنی حرفه و فن

دستگاه دایکات فکی در ابعاد 70*100  60*60  120*80   110*80  130*90  140*100  و دربرند های چینی(دستگاه دایکات چینی) و ایرانی با مارک های های پک ، کدکس،و دیگر مارک های واردشده ی به نام های خودشان در بازار میباشد.

دستگاه منگنه

دستگاه منگنه

دستگاه منگنه درکارتن سازی ها استفاده میشود که از کارتنهای که لمینت شده و قابلیت چسباندن لب چسب کارتن را ندارد،

یا درکارتن های که وزت سنگین و قابل توجهی را باید تحمل نمایداز دستگاه منکنه کارتن استفاده میشود.

برش دیسکی چینی

منگنه 120 هایی پک

چاپ پتویی قربانی قدیمی

چاک گودرزی

چاپ پیتزایی نوع قربانی

چاپ سرداری

چاپ و روتاری قربانی

چاپ کارا

برش گودرزی

چاک گودرزی

چاپ دورنگ مهاجر

چاک گودرزی

چاکپ دورنگ مهاجر

دایکات شهید باقری

لب چسب شهید باقری

فلکسور سه رنگ شهید باقری

فلکسور شهیدباقری

دایکات کارا

چاپ یخچالی

چاک اسماعیل زاده

برش گودرزی

چاپ چینی

دستگاه چاپ از پشت

فلکسور گودرزی

منگنه های پک 90

چاپ اندیشه

دستگاه چاپ

چاپ قربانی

دستگاه چاپ از پشت

چاپ قربانی

لمینا کدکس چینی

برش

دایکات قربانی نو